› Kalendář akcí

 • 01.07.2018
  Projekt "Mám na to"
  (reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/
  16_052/0009096)
  "Mám na to" je název projektu, který je realizován v období 07/2018 - 06/2021 pro obyvatele města Vsetína, kteří jsou ohroženi na trhu práce a sociálním vyloučením.
  Více o projektu zde.
  __________________________
 • 01.01.2018

  Konference, semináře a jiné

  Na níže uvedené webové adrese

  najdete přehled konferencí,

  seminářů, školení a dalších

  zajímavých akcí, které se

  konají v následujícím období.

  inovacnipodnikani.cz/udalosti

   


› Dokumenty

Ve Zlíně jednali gumárenští odborníci

Zlín, 14.11.2011

Dvoudenní setkání specialistů z oboru gumárenství nazvané "Gumference" zahájil v úterý 8.11. ve Zlíně hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák.


„Gumárenský a plastikářský průmysl byl celá desetiletí hybnou silou ekonomiky tohoto regionu, výroba byla provázána s výzkumnými a vývojovými pracovišti. Je v zájmu Zlínského kraje tento potenciál nejen udržet, ale také rozvíjet. Tato konference by tomu měla přispět,“ řekl hejtman.

 

Setkání asi stovky odborníků má formu konference i strategického workshopu. První den se konala veřejná konference zaměřená na historii gumárenského průmyslu v regionu i budoucnost a strategické trendy v tomto odvětví. Pozornost byla věnována také spolupráci podniků a vysokých škol. Druhý den pokračovalo jednání formou uzavřeného workshopu generálních ředitelů velkých firem a dalších odborníků z výzkumu, který by měl iniciovat rozvoj příhraniční spolupráce.

 

Akci pořádalo Technologické inovační centrum ve Zlíně v rámci projektu Vzdělávání, inovace, partnerství, který je financován z Operačního programu Přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika. Projekt je spolufinancován Zlínským krajem.

 

Během konference probíhala ve společných prostorách Podnikatelského inovačního centra prezentace profilů vybraných fakult včetně možností spolupráce a příkladů společných projektů vysokých škol a podniků.

 

  

 

  

 


© 2007 - 2019 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s., Webdesign: NOWONET