› Kalendář akcí

 • 01.01.2020

  Konference, semináře, akce

  Na níže uvedené webové stránce Technologického inovačního centra s.r.o. najdete přehled konferencí, seminářů, školení a dalších zajímavých akcí, které se konají v následujícím období.

  www.ticzlin.cz/udalosti
  __________________________

 • 01.07.2018

  Projekt "Mám na to"

  (reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/
  16_052/0009096)

  "Mám na to" je název projektu, který je realizován v období 07/2018 - 06/2021 pro obyvatele města Vsetína, kteří jsou ohroženi na trhu práce a sociálním vyloučením.

  Více o projektu zde.
  __________________________

 • 01.01.2018

  Provoz budovy č.p. 3 (Podnikatelský dům Maštaliska) na Horním náměstí ve Vsetíně je realizován za finanční podpory Města Vsetína
  __________________________


› Dokumenty

V Podnikatelském inovačním centru ve Zlíně proběhl seminář na téma podpory aplikovaného výzkumu

Zlín, 19.05.2011

Jak se zapojit do programů na podporu aplikovaného výzkumu a inovací v České republice mohli účastníci získat informace na semináři 17. května 2011, který se konal v Podnikatelském inovačním centru ve Zlíně pod záštitou Zlínského kraje a Technologického inovačního centra.


O novém projektu Inovačních voucherů ve Zlínském kraji na úvod promluvil Ing. David Mareček ze Zlínského kraje. Pracovnice Technologické agentury ČR informovaly o programech ALFA, BETA, OMEGA a Centrech kompetence. Na semináři mimo jiné zazněly informace o 7. Rámcovém programu z úst Ing. Martina Škarky z Technologického centra Akademie věd ČR a programech Evropské komise EUREKA a Eurostars prezentovaných Ing. Pavlem Dlouhým z Asociace inovačního podnikání ČR. O tom, jak to v praxi skutečně vypadá a co s sebou přináší účast v mezinárodních programech, na závěr semináře dokumentoval vlastní postřehy zástupce společnosti 5Ms.r.o, která je zapojena do několika projektů a které jsou  jejím nezbytným činitelem rozvoje a úspěchu. Prezentace firmy 5M s.r.o.

 

Zástupci institucí, kteří mají dané programy na starosti, účastníkům danou problematiku prezentovali velmi srozumitelně s cennými praktickými příklady.

 

Technologické inovační centrum zaznamenalo o danou tématiku podpory aplikovaného výzkumu a inovací ve firmách ze strany účastníků firem velký zájem, v budoucnosti proto plánuje další informační setkání podobné tématiky zorganizovat. Semináře se zúčastnili jak zástupci podnikatelského, akademického i státního sektoru v počtu přesahující třicet účastníků.

 

   


© 2007 - 2021 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s., Webdesign: NOWONET