› Kalendář akcí

 • 01.01.2020

  Konference, semináře, akce

  Na níže uvedené webové stránce Technologického inovačního centra s.r.o. najdete přehled konferencí, seminářů, školení a dalších zajímavých akcí, které se konají v následujícím období.

  www.ticzlin.cz/udalosti
  __________________________

 • 01.07.2018

  Projekt "Mám na to"

  (reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/
  16_052/0009096)

  "Mám na to" je název projektu, který je realizován v období 07/2018 - 06/2021 pro obyvatele města Vsetína, kteří jsou ohroženi na trhu práce a sociálním vyloučením.

  Více o projektu zde.
  __________________________

 • 01.01.2018

  Provoz budovy č.p. 3 (Podnikatelský dům Maštaliska) na Horním náměstí ve Vsetíně je realizován za finanční podpory Města Vsetína
  __________________________


› Dokumenty

Soutěž Nejlepší podnikatelský záměr 2010/2011 vstupuje do fáze hodnocení

Zlín, 16.03.2011

V září 2010 vyhlásilo Technologické inovační centrum s.r.o. ve spolupráci s UTB ve Zlíně a partnery v pořadí již čtvrtý ročník studentské soutěže NEJLEPŠÍ PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. Studenti měli možnost předkládat své soutěžní záměry do 28. 2. 2011.


Do soutěže se přihlásilo celkem 47 studentů/studentských týmů, v kategorii vysokých škol se do soutěže zapojilo 17 projektů a do kategorie středních škol celkem 30 studentských projektů.

 

V průběhu soutěže byly uspořádány doprovodné workshopy a semináře, které přiblížily studentům UTB ve Zlíně, VOŠE Zlín a středních škol ve Zlínském kraji problematiku sestavování podnikatelských záměrů, financování podnikání, zakládání firem, ochrany duševního vlastnictví apod. Studenti měli mimo jiné možnost diskutovat s úspěšnými podnikateli a poslechnout si jejich příběhy a příklady dobré i špatné praxe. Workshopy a semináře, které uspořádali organizátor a partneři, navštívilo téměř 400 studentů.

 

V březnu 2011 proběhne první kolo hodnocení, během kterého bude vybráno deset soutěžních záměrů v každé kategorii, které postoupí do dalšího hodnocení. Ve druhém kole budou studenti/studentské týmy osobně prezentovat své soutěžní záměry před hodnotitelskou komisí, která následně vybere vítěze.

 

„Tak jako v předešlém ročníku usednou do hodnotící komise zástupci partnerů, investorů a organizátora soutěže. Studenti si tak mohou vyzkoušet prezentační dovednosti před odbornou porotou, ale také získat zpětnou vazbu ke svým soutěžním nápadům. Studenti mají možnost svou účastí v soutěži získat nejen finanční a věcné ceny, ale také mnoho zkušeností a rad, které mohou využít při skutečné realizaci svého záměru. V tomto ročníku jsme soutěž trochu inovovali a přidali tzv. cenu za kreativitu, kterou získají studenti za nejoriginálnější projekt nebo způsob prezentace před komisí“, uvedla Mgr. Daniela Sobieská, ředitelka Technologického inovačního centra.

 

Vyhlášení výsledků soutěže a předání cen nejlepším studentům se uskuteční v květnu 2011.

 

Více o soutěži na www.ticzlin.cz/soutez.

 

      


© 2007 - 2021 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s., Webdesign: NOWONET