› Kalendář akcí

 • 01.01.2020

  Konference, semináře, akce

  Na níže uvedené webové stránce Technologického inovačního centra s.r.o. najdete přehled konferencí, seminářů, školení a dalších zajímavých akcí, které se konají v následujícím období.

  www.ticzlin.cz/udalosti
  __________________________

 • 01.07.2018

  Projekt "Mám na to"

  (reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/
  16_052/0009096)

  "Mám na to" je název projektu, který je realizován v období 07/2018 - 06/2021 pro obyvatele města Vsetína, kteří jsou ohroženi na trhu práce a sociálním vyloučením.

  Více o projektu zde.
  __________________________

 • 01.01.2018

  Provoz budovy č.p. 3 (Podnikatelský dům Maštaliska) na Horním náměstí ve Vsetíně je realizován za finanční podpory Města Vsetína
  __________________________


› Dokumenty

Jsou si muži a ženy rovni? Jak kdy a jak v čem.

Vsetín, 22.02.2011

Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska sídlící na vsetínských Maštaliskách hostila v závěru února konferenci s názvem „Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života“.


Konference se uskutečnila v rámci projektu „Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně Vsetín – partnerství a zdravá komunita – celoživotní vzdělávání – prosperita“, jehož realizátorem je Masarykova veřejná knihovna Vsetín spolu s městem Vsetín, Rodinným a mateřským centrem Vsetín, Společností pro komunitní práci (SPKP)Vsetín a Agenturou pro ekonomický rozvoj Vsetínska. 

 

Jejím smyslem bylo představit účastníkům možnosti dosahování rovného zacházení s ženami a muži na trhu práce, shrnout dosavadní aktivity a poznatky k dané tematice, představit další projektové aktivity a plánované výstupy.

 

Vsetínská starostka Iveta Táborská, která byla mezi delegáty konference, v úvodu vyzdvihla důležitost prosazování rovných příležitostí v každodenním životě osobním i profesním a uvedla, že rovnost příležitostí mužů a žen by mohla být jedním z témat jednání zástupců radnice a podnikatelů, se kterými se chce pravidelně setkávat nad problémy života města.

 

Ředitelka knihovny Helena Gajdušková následně představila uskutečněné projektové aktivity, stejně jako Tomáš Pifka z SPKP, jenž přiblížil činnost dobrovolnického Týmu kampaně. Více o něm najdete na www.mvk.cz/rp/, kde také můžete vyjádřit svůj názor. Účastníci konference byli také seznámeni se statistickými údaji úřadu práce a zkušenostmi jeho pracovnice Ludmily Kalábové týkajícími se problematiky mužů a žen na trhu práce. S přehledem právních norem pojednávajících o rovném zacházení a rovných příležitostech v oblasti pracovní i občanské se představil právník Karel Neubauer. Zajímavou statistiku přineslo také vystoupení Davida Surého, jenž v rámci projektu zpracovával za pomoci řady firem na celém Vsetínsku průzkum zaměřený na uplatňování rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce. Její konkrétní výstupy najdete na stránkách projektu www.mvk.cz/rp/.

 

 

 

  

 

 

 


© 2007 - 2021 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s., Webdesign: NOWONET