› Kalendář akcí

 • 01.07.2018
  Projekt "Mám na to"
  (reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/
  16_052/0009096)
  "Mám na to" je název projektu, který je realizován v období 07/2018 - 06/2021 pro obyvatele města Vsetína, kteří jsou ohroženi na trhu práce a sociálním vyloučením.
  Více o projektu zde.
  __________________________
 • 01.01.2018

  Konference, semináře a jiné

  Na níže uvedené webové adrese

  najdete přehled konferencí,

  seminářů, školení a dalších

  zajímavých akcí, které se

  konají v následujícím období.

  inovacnipodnikani.cz/udalosti

   


› Dokumenty

Dejte svým nápadům šanci v soutěži „Nejlepší podnikatelský záměr 2010/2011“

Zlín, 30.09.2010

Technologické inovační centrum s.r.o. ve spolupráci se Zlínským krajem a partnery vyhlašuje již čtvrtý ročník studentské soutěže o nejlepší podnikatelský záměr.


Odborně-kreativní soutěž určená pro studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol ve Zlínském kraji podněcuje studenty k vytvoření vlastního originálního podnikatelského záměru. Podnikatelský záměr může být zpracován na libovolné téma a z jakéhokoliv oboru, dokonce mohou studenti v soutěži zúročit i svůj již realizovaný podnikatelský záměr, pokud doba jeho realizace není delší než 1 rok před vyhlášením letošního ročníku soutěže.

Organizátoři soutěže si kladou za cíl najít a podpořit životaschopné nápady mladých lidí, kteří o vlastním podnikání uvažují, nebo s podnikáním začínají. Cílem realizace soutěže je také přiblížit studentům problematiku podnikání a podnikatelské prostředí. Organizátoři připravují v průběhu realizace soutěže několik doprovodných workshopů na související témata, jako např. jak napsat podnikatelský záměr, možnosti financování podnikání, nástroje podpory začínajících podnikatelů, příklady úspěšného řízení podniku apod.

Do soutěže se studenti mohou hlásit ve dvou kategoriích: 1) student/studentský tým střední školy a 2) student/studentský tým vyšší odborné školy a vysoké školy. Své podnikatelské záměry mohou studenti do soutěže zasílat až do 28. února 2011. Autory nejzajímavějších záměrů čekají prezentace před odbornou porotou v rámci užšího kola hodnocení. Tímto si studenti vyzkouší prezentaci svého záměru před případným investorem i získají cenné rady a názory zkušených lidí z praxe.

Na nejlepší podnikatelské záměry čekají ceny v hodnotě 100.000,- Kč a opět je tu i možnost získání prostor pro podnikání. Tím je roční bezplatný pronájem kanceláře v centru Zlína -  v Podnikatelském inkubátoru Technologického inovačního centra s.r.o.

A co navíc nabízí letošní ročník soutěže? Novinkou je cena pro střední školy za podporu podnikatelského myšlení u studentů. Cílem je ocenit práci vyučujících se studenty i snahu o zprostředkování pohledů do podnikatelské praxe, např. skrze nabízené workshopy. Dalším novým prvkem v soutěži je také udělení ceny za kreativitu autorům podnikatelského záměru s nejoriginálnějším nápadem nebo prezentací v rámci užšího kola hodnocení před odbornou porotou.

Vyhlášení výsledků soutěže proběhne na jaře příštího roku. Na realizaci soutěže se podílejí partneři: Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s., Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Austin Detonator s.r.o., Junior Achievement Česká republika, Kooperativa pojišťovna, a.s., V.I.G., OQO Global a.s., NWT a.s., Podnikatelský inkubátor Kunovice - Panský Dvůr, s.r.o., Regionální centrum kooperace, a.s., Regionální podpůrný zdroj, s.r.o., Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Valašskokloboucké podnikatelské centrum s.r.o.

Více informací na www.ticzlin.cz/soutez


© 2007 - 2019 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s., Webdesign: NOWONET