› Kalendář akcí

 • 01.01.2020

  Konference, semináře, akce

  Na níže uvedené webové stránce Technologického inovačního centra s.r.o. najdete přehled konferencí, seminářů, školení a dalších zajímavých akcí, které se konají v následujícím období.

  www.ticzlin.cz/udalosti
  __________________________

 • 01.07.2018

  Projekt "Mám na to"

  (reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/
  16_052/0009096)

  "Mám na to" je název projektu, který je realizován v období 07/2018 - 06/2021 pro obyvatele města Vsetína, kteří jsou ohroženi na trhu práce a sociálním vyloučením.

  Více o projektu zde.
  __________________________

 • 01.01.2018

  Provoz budovy č.p. 3 (Podnikatelský dům Maštaliska) na Horním náměstí ve Vsetíně je realizován za finanční podpory Města Vsetína
  __________________________


› Dokumenty

Specialisté na on-line marketing jednali ve Vsetíně

Vsetín, 27.05.2010

Dne 26. května 2010 se v Podnikatelském inkubátoru ve Vsetíně uskutečnila další z řady aktivit projektu Trenčiansko-zlínská inovační platforma, který je realizován s finančním přispěním Evropské unie prostřednictvím Operačního programu přeshraniční spolupráce SR – ČR 2007 - 2013. Tentokrát se jednalo o akci s názvem Kooperační burza zaměřená na on-line marketing, přičemž pozornost byla věnována zejména oblastem jako je PPC reklama a optimalizace pro vyhledavače (SEO).


Kooperační burzy se zúčastnilo téměř 30 odborníků a zástupců firem a institucí z České republiky i Slovenska. V rámci prezentační části programu burzy se její účastníci mohli dozvědět co je to PPC reklama, proč ji zvolit a na co si dát pozor, kdy má firma uvažovat o profi PPC kampaních popř. kdy je nedělat vůbec. Další příspěvek byl zaměřen na základní principy optimalizace pro vyhledávače, co aktuálně v optimalizaci pomáhá, co škodí a jak si vybrat dodavatele SEO služeb. Součástí programu byla také prezentace Fakulty multimediálních komunikací (FMK) Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, jediné specializované fakulty z oblasti reklamy a marketingových komunikací v ČR. Jednalo se o představení profilu studentů a absolventů, nabídek spolupráce se studenty FMK na firemních projektech, bakalářských a diplomových pracích a dalších aktivitách. Výše uvedený program byl doplněn také o prezentaci firmy Web Interactive, která se specializuje na vývoj, výrobu a následnou aplikaci nových marketingových nástrojů v oblasti audiovizuální komunikace převážně v oblasti internetových médií. Účastníky akce zaujaly především zcela nové a originální formy propagace výrobků a služeb (video site). 

Po skončení teoretické části byla příležitosti k individuálním rozhovorům. Burza byla opět velmi pečlivě připravena, každý účastník měl k dispozici podrobnou informaci o přítomných firmách, aby mohl zvážit, s kým bude jednat, a měl možnost se na jednání dopředu připravit. Zástupci všech subjektů si partnery pro jednání mohli vybírat z katalogu 16 profilů. Uskutečnilo se několik bilaterálních schůzek, při nichž bylo možno navázat první kontakty a zahájit kroky k budoucí technologické či obchodní spolupráci. Některé firmy také využily přítomnost odborných přednášejících a příležitosti k dialogu a výměně názorů.

Kooperační burza byla všemi účastníky přijata velmi kladně. Firmy oceňovaly zejména možnost navázání nových zajímavých kontaktů, kvalitní zajištění akce, možnost opakovaného setkávání s partnery. Příprava, průběh i výsledky akce potvrdily oprávněnost její existence, protože poskytla skvělé podmínky pro jednání firem a možnost jejich prezentace.

Odborné příspěvky prezentované na Kooperační burze zaměřené na on-line marketing: 

 • PPC reklama prakticky - Jarmila Klimková

          (PPC_reklama_prakticky.pdf, 0,5 MB)

 • Optimalizace pro vyhledávače - SEO checklist - Michal Kubíček

          (odkaz na web prezi.com)

 • Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně a firemní praxe - Štěpán Prachař

         (UMK_UTB_ve_Zline.pdf, 0,2 MB)

 

     

       

   

  


© 2007 - 2021 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s., Webdesign: NOWONET