› Kalendář akcí

 • 01.01.2020

  Konference, semináře, akce

  Na níže uvedené webové stránce Technologického inovačního centra s.r.o. najdete přehled konferencí, seminářů, školení a dalších zajímavých akcí, které se konají v následujícím období.

  www.ticzlin.cz/udalosti
  __________________________

 • 01.07.2018

  Projekt "Mám na to"

  (reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/
  16_052/0009096)

  "Mám na to" je název projektu, který je realizován v období 07/2018 - 06/2021 pro obyvatele města Vsetína, kteří jsou ohroženi na trhu práce a sociálním vyloučením.

  Více o projektu zde.
  __________________________

 • 01.01.2018

  Provoz budovy č.p. 3 (Podnikatelský dům Maštaliska) na Horním náměstí ve Vsetíně je realizován za finanční podpory Města Vsetína
  __________________________


› Dokumenty

Jak vycházet vstříc rodičům s dětmi, diskutovali zaměstnavatelé a odborníci

Vsetín, 02.12.2009

Jak vycházet vstříc rodičům s malými dětmi v zaměstnání a jak nejlépe slaďovat jejich rodinný a pracovní život – to bylo hlavní téma konference, která se dnes uskutečnila v Podnikatelském inkubátoru v budově Maštalisek. Zúčastnili se jí odborníci i zástupci zaměstnavatelů, a to nejen ze státní, ale i soukromé sféry.


 
I na Valašsku je totiž problematika znevýhodnění žen,  které se vracejí po mateřských a rodičovských dovolených na trh práce, aktuální. Vyplývá to ze statistických údajů Úřadu práce ve Vsetín. „Zatímco mladé a starší ženy se podílejí na nezaměstnanosti regionu o něco nižším procentem než muži v těchto věkových kategoriích, ženy ve věku od třiceti do zhruba sedmačtyřiceti let, které se starají o děti, se na nezaměstnanosti podílejí výrazně více než muži v tomto věkovém spektru,“ seznámil přítomné se skutečností ředitel Úřadu práce ve Vsetíně Miroslav Mrázek. Podle něj je to dáno zejména tím, že pro mnohé zaměstnavatele představuje žena starající se o dítě riziko častých paragrafů. „Proto i naši aktivní politiku zaměstnanosti v podobě především rekvalifikačních kurzů, ale také dotovaných pracovních míst využívají v této věkové kategorii ženy přibližně dvakrát více než muži,“ poznamenal Mrázek.
A právě postupné odstraňování tohoto problému na Vsetínsku je jedním z cílů projektu Masarykovy veřejné knihovny Vsetín s názvem Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně Vsetín, v rámci kterého se tato konference uskutečnila. „Smyslem těchto aktivit je jednak o tomto problému otevřeně diskutovat s veřejností a zaměstnavateli a hledat cesty řešení na obou stranách, ale také prostřednictvím vzdělávacích kurzů, které již několik let realizujeme, umožnit těmto ženám nebo mužům v podobné situaci lepší přístup k zaměstnání či podnikání,“ vysvětluje ředitelka vsetínské knihovny Helena Gajdušková.
Podle odborníků totiž mají zaměstnavatelé, ať už soukromí či státní, možnosti, jak přispět ke sladění rodinného a pracovního života rodičů s dětmi. „Mezi ně patří například jedna z forem flexibilní pracovní doby, podpora aktivit pro lidi se specifickými potřebami jako je například organizace letních programů pro děti svých zaměstnanců, podpora mateřské školy nebo zřízení webových stránek, na kterých si mohou rodiče vyměňovat zkušenosti,“ jmenovala některé z forem pomoci zaměstnavatelů směrem k rodičům malých dětí Jitka Kolářová ze společnosti Gender Studies, které se touto problematikou dlouhodobě zabývá. Ta také každoročně vyhodnocuje v oblasti rovných příležitostí firmu roku.
„Pochopitelně, každý zaměstnavatel má jiné potřeby, ale vždy je to o komunikaci se zaměstnanci a vůli chtít jim vyjít vstříc. Mezi oceněnými firmami tak letos byla například i výrobní společnost OLHO–Technik, která dobře pracuje s kontem pracovní doby, podporuje místní školku nebo přes léto pořádá školičku pro děti svých zaměstnanců,“ říká Kolářová, která nicméně přiznává, že firmy ve velkých městech mají pro řešení tohoto problému lepší podmínky.
Tato problematika však není cizí ani místním zaměstnavatelům, kteří se v rámci svých možností také snaží vyjít zaměstnancům s malými dětmi vstříc. „Flexibilní pracovní doba je u nás samozřejmostí, ohlížíme se přitom nejen na provoz mateřských škol, ale také dopravní spojení, v mnoha případech umožňujeme zaměstnancům práci z domu, když je potřeba, pořádáme též akce pro rodinné příslušníky,“ jmenovala některé z aktivit vsetínského HB holdingu jeho personalistka Karin Hajná, která se konference také zúčastnila.
Tato konference byla prvním setkáním se zaměstnavateli nad tímto problémem a určitě nebyla posledním. „Projekt bude probíhat minimálně dva roky, během nichž budeme se zaměstnavateli komunikovat na toto téma a věřím, že odstartuje širší diskuzi nejen na úrovni zaměstnavatelů, ale také žen a mužů, kterých se tato problematika týká, či zákonodárců,“ uzavřela Helena Gajdušková.
Akce, která proběhla pod záštitou starostky města Vsetína Květoslavy Othové a ředitele Úřadu práce ve Vsetíně Miroslava Mrázka, byla realizována v rámci projektu Masarykovy veřejné knihovny Vsetín a jejích partnerů s názvem „Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně Vsetín – partnerství a zdravá komunita - celoživotní vzdělávání – prosperita“, který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanosti a státního rozpočtu ČR.

 


© 2007 - 2021 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s., Webdesign: NOWONET