› Kalendář akcí

 • 01.07.2018
  Projekt "Mám na to"
  (reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/
  16_052/0009096)
  "Mám na to" je název projektu, který je realizován v období 07/2018 - 06/2021 pro obyvatele města Vsetína, kteří jsou ohroženi na trhu práce a sociálním vyloučením.
  Více o projektu zde.
  __________________________
 • 01.01.2018

  Konference, semináře a jiné

  Na níže uvedené webové adrese

  najdete přehled konferencí,

  seminářů, školení a dalších

  zajímavých akcí, které se

  konají v následujícím období.

  inovacnipodnikani.cz/udalosti

   


› Dokumenty

Studenti zlínské univerzity diskutovali na téma „inovační podnikání“

Zlín, 29.10.2009

Dne 26. října 2009 proběhl na půdě Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (dále jen UTB ve Zlíně) seminář na téma „jak začít podnikat“, „kde najít dobrý nápad“ a „jak rozjet své podnikání“.


Seminář pro studenty připravilo Technologické inovační centrum s.r.o. (dále jen TIC) ve spolupráci s partnery a Ústavem marketingových komunikací UTB ve Zlíně. Pozvání na seminář přijala firma Aukro s.r.o., která v minulosti působila v podnikatelském inkubátoru TIC. Akce se zajímavou nabídkou programu se zúčastnilo přes 70 studentů.

 

Akce se konala v rámci projektu Trenčiansko-zlínská inovační platforma, který je realizován s finančním přispěním Evropské unie prostřednictvím Operačního programu přeshraniční spolupráce SR – ČR 2007 - 2013.

 

  

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


© 2007 - 2019 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s., Webdesign: NOWONET