› Kalendář akcí

 • 01.07.2018
  Projekt "Mám na to"
  (reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/
  16_052/0009096)
  "Mám na to" je název projektu, který je realizován v období 07/2018 - 06/2021 pro obyvatele města Vsetína, kteří jsou ohroženi na trhu práce a sociálním vyloučením.
  Více o projektu zde.
  __________________________
 • 01.01.2018

  Konference, semináře a jiné

  Na níže uvedené webové adrese

  najdete přehled konferencí,

  seminářů, školení a dalších

  zajímavých akcí, které se

  konají v následujícím období.

  inovacnipodnikani.cz/udalosti

   


› Dokumenty

První česko-slovenská kooperační a technologická burza ve Zlíně

Zlín, 01.09.2009

Technologické inovační centrum s.r.o. ve spolupráci s partnery si Vás dovoluje pozvat na první česko-slovenskou kooperační a technologickou burzu, která se uskuteční dne 30. září 2009 v Baťově vile ve Zlíně od 17 hod. do 19 hod.


Cílem této kooperační a technologické burzy je vytvořit prostor pro vznik nových obchodních příležitostí a partnerství v oblasti plastikářského průmyslu a příbuzných oborů a prostor pro výměnu nových poznatků a informací v této oblasti. Účastí na burze se Vám nabízí možnost najít nové české či slovenské dodavatele nebo zákazníky, nové partnery pro vývoj produktů a prostor pro další kooperaci.

Technologické burze bude předcházet seminář organizovaný Plastikářským klastrem, kde se budou prezentovat se svou nabídkou služeb pro plastikářský průmysl Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Trenčianská univerzita Alexandra Dubčeka a slovenská společnost VÚSAPL a.s. zabývající se výzkumem, vývojem a certifikací v této oblasti. Začátek semináře je plánován na 15 hod.

Závěrem technologické burzy pod záštitou hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka proběhne slavnostní vyhlášení výsledků soutěže „Inovační firma Zlínského kraje“, které bude zahájeno v 19 hod. Poté jsou všichni srdečně zváni na společenský raut.

Pokud jste společnost působící v plastikářském či příbuzném oboru, hledáte nové obchodní partnery nebo plánujete využít služeb výzkumu, vývoje či certifikace, a to jak v České republice i na Slovensku, neváhejte se přihlásit prostřednictvím formuláře, kde vyplníte profil Vaší společnosti s nabídkou či poptávkou. My Vám poté zašleme katalog profilů společností se zájmem o účast na burze odpovídající Vašim požadavkům, ze kterého si vyberete partnery pro jednání. V případě, že žádný z profilů firem nebude odpovídat Vašim požadavkům, pokusíme se vyhledat jiné vhodné partnery. Výsledkem bude individuální plán schůzek, který před akcí obdržíte.

Vyplněné profily zasílejte, prosím, na e-mail konecny@ticzlin.cz.

Pro další informace kontaktujte:

Ing. Petr Konečný
Technologické inovační centrum s.r.o.
e-mail: konecny@ticzlin.cz
tel.: +420 739 570 790         
http://www.ticzlin.cz/burza.php

Akce se koná v rámci projektu Trenčiansko-zlínská inovační platforma, který je realizován s finančním přispěním Evropské unie prostřednictvím Operačního programu přeshraniční spolupráce SR – ČR 2007 - 2013.
 
 
  


© 2007 - 2019 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s., Webdesign: NOWONET