› Kalendář akcí

 • 01.01.2020

  Konference, semináře, akce

  Na níže uvedené webové stránce Technologického inovačního centra s.r.o. najdete přehled konferencí, seminářů, školení a dalších zajímavých akcí, které se konají v následujícím období.

  www.ticzlin.cz/udalosti
  __________________________

 • 01.07.2018

  Projekt "Mám na to"

  (reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/
  16_052/0009096)

  "Mám na to" je název projektu, který je realizován v období 07/2018 - 06/2021 pro obyvatele města Vsetína, kteří jsou ohroženi na trhu práce a sociálním vyloučením.

  Více o projektu zde.
  __________________________

 • 01.01.2018

  Provoz budovy č.p. 3 (Podnikatelský dům Maštaliska) na Horním náměstí ve Vsetíně je realizován za finanční podpory Města Vsetína
  __________________________


› Dokumenty

Vsetíňané popsali příležitosti svého města

Vsetín, 12.06.2018

Vsetínská radnice pořádá každoročně setkání s občany s názvem „S námi pro vás za jeden provaz“ s cílem zapojit veřejnost do rozhodování o dění ve městě, ale zároveň je informovat o realizovaných a připravovaných akcích ve Vsetíně. Letos toto setkání připadlo na pondělí 11. června a lidé opět přišli se zajímavými podněty, jako jsou například vybudování nového útulku pro zvířata, rozšíření sítě cyklostezek, obnovení atletického areálu na Ohradě či zvýšení četnosti policejních hlídek.


Pro více jak stovku návštěvníků byly připraveny tematické stoly týkající se dopravy, sociálních služeb a prevence kriminality, kultury, sportu, školství či podnikatelského prostředí a cestovního ruchu. Svůj prostor k vyjádření dostali tradičně také žáci základních a středních škol, kteří hledali podněty u takzvaných „stolů mladých“.

 

V úvodu akce seznámila místostarostka Simona Hlaváčová přítomné s řešením loňské TOP desítky. Starosta Jiří Růžička pak představil připravované investiční akce na nejbližší období a Dana Diváková zastupující metodickou organizaci Národní síť Zdravých měst ČR informovala o novinkách na národní úrovni.

 

Program dále pokračoval tím nejdůležitějším, a to diskuzí nad problémy a příležitostmi města Vsetína. „Sto návštěvníků nadefinovalo desítky zajímavých podnětů, z nichž vždy dva od každého tematického stolu postoupily do závěrečného hlasování o pořadí TOP 10,“ přiblížila místostarostka Hlaváčová a doplnila: O konečném pořadí vybrané TOP desítky bude možné hlasovat až do pátku 20. července na webu města. Zapojit se tak mohou i občané, kteří se fóra nemohli osobně zúčastnit,“

 

HLASOVAT MŮŽETE ZDE:

Výsledná TOP 10 je následující:

 

1)      Vybudovat nový útulek pro zvířata, hotel a cvičiště

2)      Rozšířit sítě cyklostezek – propojení např. Rokytnice, Horní Lideč, Rybníky

3)      Dofinancovat platy pedagogických i nepedagogických pracovníků MŠ a ZŠ z rozpočtu města

4)      Modernizovat vybavení v nemocnici

5)      Modernizovat technické vybavení Domu kultury Vsetín

6)      Obnovit atletický areál Ohrada

7)      Zajistit dlouhodobé navyšování financování sociálních služeb a souvisejících aktivit

8)      Vybudovat veřejné WC

9)      Zvýšit četnost policejních hlídek

10)   Zrekonstruovat školní hřiště u MŠ a ZŠ

 

„Ani ostatní podněty však nezapadnou a vsetínská radnice se jimi bude dále zabývat,“ informovala místostarostka.

 

Pro zpestření programu fóra bylo pro návštěvníky připraveno nejen tradiční fair tradové občerstvení a tombola, ale také pocitová mapa. Její výsledky budou rovněž uveřejněny na webu města.

 

Veřejnému fóru předcházelo ve středu 6. června setkání starosty a místostarostky s maminkami v Rodinném a mateřském centru Vsetín. Beseda byla určena především maminkám na mateřské dovolené, pro které je obtížné dorazit na setkání v odpoledních hodinách. I zde padla spousta zajímavých návrhů, které byly následně přepsány k tematickým stolům na veřejném fóru, kde o nich bylo možné také hlasovat.

 

Tato tradiční setkání s občany se konají v rámci Projektu Zdravé město a místní Agenda 21.

 


 


© 2007 - 2021 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s., Webdesign: NOWONET