› Kalendář akcí

 • 01.01.2020

  Konference, semináře, akce

  Na níže uvedené webové stránce Technologického inovačního centra s.r.o. najdete přehled konferencí, seminářů, školení a dalších zajímavých akcí, které se konají v následujícím období.

  www.ticzlin.cz/udalosti
  __________________________

 • 01.07.2018

  Projekt "Mám na to"

  (reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/
  16_052/0009096)

  "Mám na to" je název projektu, který je realizován v období 07/2018 - 06/2021 pro obyvatele města Vsetína, kteří jsou ohroženi na trhu práce a sociálním vyloučením.

  Více o projektu zde.
  __________________________

 • 01.01.2018

  Provoz budovy č.p. 3 (Podnikatelský dům Maštaliska) na Horním náměstí ve Vsetíně je realizován za finanční podpory Města Vsetína
  __________________________


› Dokumenty

Přijďte diskutovat o budoucím vzhledu Rybníků

Vsetín, 13.09.2017

Především pro obyvatele vsetínského sídliště Rybníky je určeno veřejné projednávání záměru regenerace této části města, které se uskuteční ve čtvrtek 5. října v 16 hodin. Všichni jsou zváni do klubu Alceda k diskuzi nad plány vedení města zlepšit životní podmínky na Rybníkách. I vy můžete svým názorem přispět k tomu, aby se vám zde lépe a příjemněji žilo.


 

Vedení města již zahájilo první kroky k tomu, aby se jedno z nejstarších vsetínských sídlišť dočkalo obnovy, tak jako tomu bylo v případě Jasenky, Sychrova či v současné době probíhající regeneraci sídliště Luh. „Důležitou úlohu při přípravě projektu dáváme také samotným občanům této místní části, kteří by se měli spolupodílet na budoucím vzhledu sídliště. Proto již také proběhla anketa mezi občany, v níž měli možnost se vyjádřit, vyzvednout největší nedostatky a sdělit své požadavky,“ uvedl starosta Jiří Růžička.

 

S výsledky ankety, ale i konceptem návrhu řešení zpracovaným odborníky z olomouckého Ateliéru Bonmot, se budete moci seznámit na prvním veřejném projednání k plánované regeneraci Rybníků, které se uskuteční právě ve čtvrtek 5. října v Alcedu. Z úst architektů se dozvíte, jakou mají vizi vycházející nejen z požadavků zadavatele, kterým je město, ale i z názorů zjištěných v anketě. Spolu se zástupci města pak bude možné diskutovat nad předloženým prvotním řešením. Tradičně se bude jednat o opravy komunikací a chodníků, nedostatek zeleně, parkovacích míst a mobiliáře, ale také o umístění a vybavení dětských hřišť. Na přetřes přijde i problematika psů na veřejných prostranstvích, zadržování dešťové vody v krajině či vize tzv. zelené linie, která by se táhla celým sídlištěm a umožnila příjemný a bezpečný pohyb mimo dopravou zatížené ulice.

 

A to nebude vše. Svůj pohled na budoucnost jejich sídliště zpracovaly také děti z mateřské školy na Benátkách, jejichž výtvarné práce na téma Děti kreslí sídliště, zde budou také vystaveny. Možná i v nich architekti najdou inspiraci. „Díky dětem se informace o plánované regeneraci sídliště lépe dostanou i mezi rodiče, kteří s nimi mohou na jejich výtvarných dílcích spolupracovat,“ uvedl zahradní architekt Petr Mičola s tím, že nejlepší obrázky se dokonce dočkají ocenění.

 

 

Architekt Petr Mičola navštívil děti v MŠ Benátky a požádal je, aby mu nakreslily či namalovaly svůj pohled na sídliště. A hned si vyslechl mnoho žádostí, co by děti v okolí svého bydliště chtěly.

 

 

 © 2007 - 2021 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s., Webdesign: NOWONET