› Kalendář akcí

 • 01.07.2018
  Projekt "Mám na to"
  (reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/
  16_052/0009096)
  "Mám na to" je název projektu, který je realizován v období 07/2018 - 06/2021 pro obyvatele města Vsetína, kteří jsou ohroženi na trhu práce a sociálním vyloučením.
  Více o projektu zde.
  __________________________
 • 01.01.2018

  Konference, semináře a jiné

  Na níže uvedené webové adrese

  najdete přehled konferencí,

  seminářů, školení a dalších

  zajímavých akcí, které se

  konají v následujícím období.

  inovacnipodnikani.cz/udalosti

   


› Dokumenty

Vsetíňané se podílí na podobě okolí ve kterém žijí

Vsetín, 19.07.2017

Ve dvaašedesáti bytových domech, což představuje celkem 1536 domácností, probíhá aktuálně na vsetínském sídlišti Rybníky dotazníkové šetření. Výsledky pak budou vsetínské radnici sloužit jako podklad pro zpracování studie projektu Regenerace sídliště Rybníky na Vsetíně. Po zpracování budou jednotlivé návrhy představeny obyvatelům sídliště na veřejném projednání, které je naplánováno po letních prázdninách.


 

Pro kvalitní zpracování projektu Regenerace sídliště Rybníky je potřebné zajistit řadu vstupních podkladů a jedním z nich je právě anketa mezi obyvateli sídliště. „V rámci dotazníkového šetření se tak mohou občané v dotčeném území vyjádřit například k výsadbě stromů, zlepšení nebo rozšíření zeleně, výstavbě nových dětských hřišť nebo renovaci těch stávajících, k průjezdnosti sídlištěm, parkování, ale i ke zlepšení podmínek pro setkávání lidí, zajištění soukromí, zlepšení podmínek pro domácí mazlíčky nebo garážování vozidel v hromadných garážích uvnitř či mimo sídliště,“ vyjmenovává šetřené oblasti starosta Jiří Růžička s tím, že po vyhodnocení dotazníků budou tyto výsledky sloužit jako podklad pro zpracování studie projektu regenerace sídliště Rybníky ve Vsetíně. Na samotnou realizaci Regenerace sídliště Rybníky chce vsetínská radnice využít dotačního programu.


© 2007 - 2019 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s., Webdesign: NOWONET