› Kalendář akcí

 • 01.01.2020

  Konference, semináře, akce

  Na níže uvedené webové stránce Technologického inovačního centra s.r.o. najdete přehled konferencí, seminářů, školení a dalších zajímavých akcí, které se konají v následujícím období.

  www.ticzlin.cz/udalosti
  __________________________

 • 01.07.2018

  Projekt "Mám na to"

  (reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/
  16_052/0009096)

  "Mám na to" je název projektu, který je realizován v období 07/2018 - 06/2021 pro obyvatele města Vsetína, kteří jsou ohroženi na trhu práce a sociálním vyloučením.

  Více o projektu zde.
  __________________________

 • 01.01.2018

  Provoz budovy č.p. 3 (Podnikatelský dům Maštaliska) na Horním náměstí ve Vsetíně je realizován za finanční podpory Města Vsetína
  __________________________


› Dokumenty

Vsetín chce letos opravit další tři dětská hřiště

Vsetín, 22.02.2017

Také v letošním roce počítá vedení radnice s rekonstrukcemi dětských hřišť. O vzhledu jednoho je již rozhodnuto, k podobě dalších dvou se budou moci vyjádřit obyvatelé žijící v jejich okolí.


 

V loňském roce se dočkaly rekonstrukce dětská hřiště na Hrbové, na Jasence a v lokalitě Na Kopečku. Na Trávníkách pak bylo vybudováno zbrusu nové Rákosníčkovo hřiště, které Vsetín získal od jednoho z obchodních řetězců díky hlasům lidí v soutěži.

 

I v rozpočtu města na rok 2017 jsou vyčleněny prostředky na stavební úpravy dalších tří dětských hřišť.

 

„O jednom máme již jasno. Jde o hřiště za panelovými domy č.p. 1881–1885 na ulici Štěpánská na Rybníkách. Spolu s jeho rekonstrukcí zde uskutečníme také výměnu a rozšíření chodníku v celé jeho délce tak, aby plynule navazoval na již zrekonstruované úseky před a za domem,“ přiblížil místostarosta Tomáš Pifka s tím, že na tuto akci je již zpracován projekt a čeká se na vydání stavebního povolení. Jakmile jej město získá, vysoutěží zhotovitele a neprodleně začne s realizací. „Chceme obě části akce provést najednou, začít by se mohlo ve druhém čtvrtletí,“ dodal Pifka.

 

V současné době je zde pískoviště a dětské herní prvky nevyhovující platným normám. Nahradí je herní věž s nerezovou skluzavkou, kolotoč, dvoumístné pružinové houpadlo, kruhové houpadlo a také nové pískoviště. Pod herními prvky bude litý pružný pryžový povrch. Nový bude také další mobiliář, jako lavičky, odpadkový koš, informační tabule a stojan na kola.

 

Předpokládaná částka na realizaci hřiště a chodníku je dohromady 2,3 milionu korun bez DPH.

 

Na základě dlouhodobých požadavků občanů a monitoringu hřišť město vytipovalo k opravám i další dvě dětská hřiště, a to na Ohradě naproti marketu Lidl u vjezdu do vilové čtvrti na ulici Luční, a také hřiště na ulici Dukelská poblíž hřiště pro míčové sporty.

 

„Stejně jako v minulosti, i zde počítáme s tím, že vyhlásíme anketu, která by nám měla odpovědět na otázku, zda jsou hřiště v těchto místech podle v okolí žijících občanů potřeba, a pokud ano, jaké herní prvky by na nich preferovali,“ vysvětlil postup radnice místostarosta a dodal, že po vyhodnocení ankety bude následovat zpracování projektové dokumentace, do níž budou požadavky obyvatel zapracovány. „I v těchto dvou případech počítáme s realizací úprav ještě tento rok, pravděpodobně na podzim,“ uzavřel Tomáš Pifka.

 

 

Jiří Žůrek

 


© 2007 - 2021 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s., Webdesign: NOWONET