› Kalendář akcí

 • 01.01.2020

  Konference, semináře, akce

  Na níže uvedené webové stránce Technologického inovačního centra s.r.o. najdete přehled konferencí, seminářů, školení a dalších zajímavých akcí, které se konají v následujícím období.

  www.ticzlin.cz/udalosti
  __________________________

 • 01.07.2018

  Projekt "Mám na to"

  (reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/
  16_052/0009096)

  "Mám na to" je název projektu, který je realizován v období 07/2018 - 06/2021 pro obyvatele města Vsetína, kteří jsou ohroženi na trhu práce a sociálním vyloučením.

  Více o projektu zde.
  __________________________

 • 01.01.2018

  Provoz budovy č.p. 3 (Podnikatelský dům Maštaliska) na Horním náměstí ve Vsetíně je realizován za finanční podpory Města Vsetína
  __________________________


› Dokumenty

Za jeden provaz táhl rekordní počet občanů

Vsetín, 27.03.2015

Ve čtvrtek 26. března odpoledne se rokovalo ve velkém sále Domu kultury Vsetín o aktuálních největších problémech a příležitostech města Vsetína. Zájem o místo, kde žijí, projevilo přes 150 občanů, mezi nimiž bylo i 20 žáků základních a středních škol. Společně pak hledali deset největších problémů či příležitostí našeho města. Jejich konečné pořadí můžete ale ještě změnit hlasováním na webových stránkách města Vsetína www.mestovsetin.cz, které bude možné od 1. do 24. dubna tohoto roku.


 

 • Dotazník                                                                         

 

Akce S námi pro vás za jeden provaz je veřejným projednáním strategického plánu města Vsetína. Občané při něm mají pravidelně společně se všemi členy vedení města možnost v celkem sedmi oblastech života nadefinovat největší problémy, které je trápí.

 

Nejprve však místostarostové Simona Hlaváčová a Tomáš Pifka seznámili přítomné s řešením problémů, které byly TOP desítkou v loňském roce a také o investičních akcích plánovaných na letošní rok. Svoji prezentaci přednesla i Dana Diváková, která na akci zastupovala metodickou organizaci Národní síť Zdravých měst ČR a informovala o dění a trendech na národní úrovni.

 

Následně už se diskutovalo dle oblastí stanovených strategickým plánem rozvoje města, tedy Urbanismus a životní prostředí, Doprava, Sociální služby, zdravotnictví a prevence sociálně patologických jevů, Kultura, sport a volnočasové aktivity, Školství a vzdělávání, Podnikatelské prostředí a cestovní ruch, Řízení a správa města. Osmou a devátou samostatnou skupinu představovaly „stoly mladých“, kde o problémech města napříč všemi oblastmi diskutovali žáci vsetínských základních a středních škol.

 

O tom, že se zájem obyvatel o život ve městě neustále zvyšuje, svědčí i letošní rekordní účast více než 150 občanů. „Každoročně vnímám na vašem fóru rostoucí účast,“ spokojeně hodnotil zájem lidí ve Vsetíně předseda Národní sítě Zdravých měst ČR Petr Hermann.

 

„Z každé oblasti vzešly dva prioritní problémy, stoly mladých vydefinovaly tři. Hlasováním všech přítomných, z nichž každý měl tři hlasy, pak vznikla TOP desítka, jíž se budeme ve své práci prioritně věnovat. Nezapadnou však samozřejmě i další podněty, které se mezi TOP nedostaly,“ uvedl starosta Jiří Čunek s tím, že příští rok se pak veřejnost dozví, jaký nastal v jednotlivých oblastech posun. A jak to všechno dopadlo? „Tak jako v loňském roce žádná oblast vyloženě nedominovala a sadu  TOP10 problémů lze považovat za průřezovou všemi oblastmi, což je určitě velice pozitivní výsledek,“ podotkla místostarostka Simona Hlaváčová, která je političkou projektu Zdravé město Vsetín a místní Agendy 21 ve Vsetíně.

 

Zde je deset podnětů, které dostaly v konečném hlasování nejvyšší počet hlasů:

1.    Rekonstrukce vlakového nádraží 40 hlasů

2.    Stav Lidového domu 39 hlasů

3.    Dokončení úprav rozdělování dotací ve sportu 33 hlasů

4.    Udržení a rozvoj sociálních služeb a péče, podpora města 32 hlasů

5.    Postupná rekonstrukce venkovních sportovních ploch u škol 30 hlasů

6.    MHD zdarma pro důchodce 26 hlasů

7.    Nelegální prodej lihovin, cigaret a pyrotechniky 24 hlasů

8.    Vybudování amfiteátru 23 hlasů

9.    Nedostatek příležitostí pro trávení volného času pro mladé 20 hlasů

10.  Modernizace školních kuchyní 20 hlasů

 

„Ve výsledné sadě se z dřívějších podnětů opakovalo hned několik, a to po roční pauze opět na prvním místě stav nádraží, na druhém místě stav Lidového domu, který byl na prvním místě už v roce 2009 a rovněž na třetí příčce se umístil problém rozdělování dotací ve sportu, který přechází z loňského roku,“ doplnil Petr Kozel, který je vsetínským koordinátorem Zdravého města a místní Agendy 21, v rámci které se akce konala.

 

Uvedené pořadí problémů ještě není konečné. O změně pořadí budou moci rozhodovat i lidé, kteří se akce osobně neúčastnili, a to prostřednictvím ankety na městských internetových stránkách. Budou mít tedy možnost dát od 1. dubna hlas zmíněným vybraným problémům, ale také připsat i jeden svůj. Hlasování bude ukončeno 24. dubna, poté vás budeme i informovat o definitivním pořadí TOP 10 problémů města Vsetína pro rok 2015.

 

Rekordní byla i spokojenost občanů s akcí, kterou hodnotili v evaluačních dotaznících. V letošním roce byla tato hodnota pojata jako index místního štěstí a vyšplhala se na rekordní známku 1,69. Do hodnocení se zapojilo 71 občanů, čili cca 50% účastníků akce.

 

Akci nazvanou S námi pro vás za jeden provaz stejně jako v uplynulých letech zorganizovala radnice ve spolupráci s Národní sítí zdravých měst, jíž je město Vsetín členem.

 

   

 

 

 


© 2007 - 2021 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s., Webdesign: NOWONET