› Kalendář akcí

 • 01.01.2020

  Konference, semináře, akce

  Na níže uvedené webové stránce Technologického inovačního centra s.r.o. najdete přehled konferencí, seminářů, školení a dalších zajímavých akcí, které se konají v následujícím období.

  www.ticzlin.cz/udalosti
  __________________________

 • 01.07.2018

  Projekt "Mám na to"

  (reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/
  16_052/0009096)

  "Mám na to" je název projektu, který je realizován v období 07/2018 - 06/2021 pro obyvatele města Vsetína, kteří jsou ohroženi na trhu práce a sociálním vyloučením.

  Více o projektu zde.
  __________________________

 • 01.01.2018

  Provoz budovy č.p. 3 (Podnikatelský dům Maštaliska) na Horním náměstí ve Vsetíně je realizován za finanční podpory Města Vsetína
  __________________________


› Dokumenty

Vedení města Vsetín ocenilo filantropy, osobnosti neziskového sektoru a udělilo ceny Křesadlo

Vsetín, 03.03.2014

Ve středu 26. února proběhlo v mramorovém sále Vsetínského zámku setkání zástupců neziskových organizací s vedením města, které jim poděkovalo za jejich přínosnou práci v nejrůznějších oblastech života. Během slavnostního odpoledne byla udělena Cena za firemní filantropii za rok 2013, byly oceněny Osobnosti neziskového sektoru v oblasti sociální, kulturní a sportovní za uplynulý rok a uděleny ceny Křesadlo určené dobrovolníkům.


 

Vždy jednou ročně pořádá vedení města setkání se zástupci neziskových organizací, které působí v oblasti sociálních, kulturních, sportovních a společenských aktivit, aby jim vyjádřilo svůj velký dík za jejich přínosnou práci.

 

„Nechť platí, aby jeden zapomněl, co dal. A druhý, aby nikdy nezapomněl, co dostal,“ přivítala přítomné zástupce nestátních neziskových organizací slovy římského filozofa, dramatika a básníka Senecy, starostka Iveta Táborská a dodala: „Za Vaši obětavost, za Váš čas i příklad, který dáváte, Vám chceme dnes poděkovat. Jste lidé rozdílných zájmů a profesí, jedno však máte společné, rozdáváte se a pomáháte okolí bez nároku na cokoli.“  

 

Cenu za firemní filantropii za rok 2013 získala firma Vasmo, s. r. o., kterou na ocenění navrhla Asociace školních sportovních klubů, Školní sportovní klub při ZŠ Luh. Ocenění je ve Vsetíně udělováno za mimořádný počin v oblasti firemního dárcovství a dobročinnosti.  Ve Vsetíně je cena za firemní filantropii udělována již pošesté.

 

 

Společnost Vasmo je jedním z největších sponzorů Asociace školních sportovních klubů, jejíž podpora je pravidelná. Vasmo, s.r.o. podporuje finančně i celou řadu dalších organizací z oblasti sociální a sportovní a je velkým podporovatelem folklorního festivalu Vsetínský krpec. Ocenění z rukou starostky převzal jednatel společnosti Milan Král.

 

Dalšími nominovanými firmami byly společnosti Austin Detonator s.r.o., KS – program, spol. s. r. o., Servis Climax a.s., Deichmann – obuv s.r.o. a Glass Service, a.s., které obdržely poděkování starostky města.

 

„Jsem velmi ráda, že dnes je mramorový sál plný, svědčí to o tom, že město Vsetín má obrovské bohatství právě ve Vás,“ přivítala dobrovolníky a zástupce neziskových organizací místostarostka Květoslava Othová a dodala: „Vy všichni přispíváte k tomu, že náš život je barevnější, šťastnější, smysluplnější a děkujeme Vám, že dokážete dávat maximum z toho, co umíte i někomu dalšímu.“

 

Ocenění Osobnost neziskového sektoru je již poosmé udělována tomu, kdo se již dlouhou dobu podílí na budování a rozvoji občanské společnosti a neziskového sektoru. V letošním roce byly poprvé uděleny tři ceny pro Osobnost neziskového sektoru, a to za každou oblast zvlášť. Tedy za oblast sociální, kulturní a sportovní.

 

Osobností neziskového sektoru za oblast sociální byla oceněna Marie Novosadová, kterou na ocenění navrhl Svaz postižených civilizačními chorobami, základní organizace Vsetín – klub Onko Duha, kde je aktivní členkou od roku 1994 a dva roky je její předsedkyní. Spolupracuje s Ligou proti rakovině Praha a Aliancí žen proti rakovině prsu Praha. Vede a zajišťuje pro občany se zdravotním postižením a pro seniory různé kroužky. Organizuje akce jako Květinový den, Plaveme prsa, Dokážeš to taky a mnohé další. 

 

Osobností neziskového sektoru za oblast kulturní byla vyhlášena Helena Galetková, za svůj celoživotní přínos pro oblast folkloru a kultury. Na ocenění ji navrhl Martin Šedlbauer a Občanské sdružení Jasénka, ve kterém působí už 31 let. Helena Galetková začínala v souboru nejprve jako garderobiérka a organizační vedoucí dětského folklórního souboru Malá Jasénka a již 11 let je jeho prezidentkou.

 

Osobností neziskového sektoru za oblast sportu byl oceněn Anastas Kocarev, kterého nominovali občané města Vsetína za celoživotní přínos pro plavecký sport v našem městě.

 

Cena Křesadlo je udělována dobrovolníkům, kteří zviditelňují dobrovolnictví a neziskový sektor a snaží se vzbudit v lidech zájem o dobrovolnickou činnost i respekt k těm, kteří ji vykonávají. Cena Křesadlo je duševním vlastnictvím zapsaného spolku Hestia a myšlenka oceňovat dobrovolníky vznikla v roce 2001 při příležitosti Mezinárodního roku dobrovolnictví. Poprvé se cena Křesadlo udělovala v Praze v roce 2001. Ivana Tomečková z Dobrovolnického centra Adorea ze Vsetína objasňuje, proč se dobrovolníkům uděluje právě Křesadlo: „Křesadlo symbolizuje jiskry lidství, zájmu o druhé lidi a solidarity ve společnosti,  které dobrovolníci pomáhají vykřesat svými činy.  Křesadlo je autorsky originál kováře Jaroslava Zívala z hradu Křivoklátu.“ Za rok 2013 byla cena Křesadlo udělena třem vsetínským dobrovolníkům.

 

Cenu Křesadlo získala akademická malířka Karla Palátová, která pracuje jako dobrovolník v Domově se zvláštním režimem v Pržně od roku 2011. V rámci své činnosti se věnuje individuálním i skupinovým aktivitám. Hlavní část její činnosti spočívá zejména ve výtvarné tvorbě s uživateli v terapeutické dílně.

 

Dále cenu Křesadlo získala Adina Kleinová, která je dlouholetou dobrovolnicí. Jako jedna z prvních se zapojila do nově vytvořeného programu Pět P (Pomoc, Přátelství, Podpora, Péče a Prevence), který je určen dětem ve věku od 7 do 15 let, které to mají jakýmkoli způsobem v životě složitější, než jejich vrstevníci. Program Pět P patří k těm nejnáročnějším dobrovolnickým programům, neboť klade vysoké nároky na dobrovolníka, ten se v rámci programu schází se svým mladším kamarádem jednou týdně na 2 až 3 hodiny a dělají to, co oba baví a co je pro dítě přínosem.

 

Třetím oceněným dobrovolníkem, který získal cenu Křesadlo, je Vojtěch Kopecký, který začal jako dobrovolník docházet za klienty o prázdninách roku 2012. K hlavní náplni jeho práce patří vyplnění a zpříjemnění volného času seniorů povídáním, doprovázením na vycházkách, čtením, aktivizačními činnostmi a také dopomocí při určitých úkonech. K jeho přednostem patří zejména velmi milá a přátelská povaha.

 

„Děkujeme Vám všem, že dokážete přitáhnout k činnosti a pobavení své přátele i mnoho dalších lidí, kteří mají stejné zájmy, a dokážete tak udělat spoustu užitečného pro všechny ostatní, kteří nemají prostor, chuť nebo sílu být přímo aktivními účastníky, ale jen pasivními konzumenty,“ poděkoval za celé vedení města Vsetína na závěr slavnostního odpoledne místostarosta Petr Kořenek.

 

Na závěr vedení města předalo děkovné pamětní listy zástupcům neziskových organizací, jako symbolické poděkování města za jejich činnost. Ti pak měli možnost společně v průběhu podvečera neformálně si popovídat s vedením města a probrat své radosti, ale i starosti, které při své činnosti zažívají. 

 

  

 

    

 

Zpracovala: Adéla Kousalová, Vsetínské noviny


© 2007 - 2021 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s., Webdesign: NOWONET