› Kalendář akcí

 • 01.01.2020

  Konference, semináře, akce

  Na níže uvedené webové stránce Technologického inovačního centra s.r.o. najdete přehled konferencí, seminářů, školení a dalších zajímavých akcí, které se konají v následujícím období.

  www.ticzlin.cz/udalosti
  __________________________

 • 01.07.2018

  Projekt "Mám na to"

  (reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/
  16_052/0009096)

  "Mám na to" je název projektu, který je realizován v období 07/2018 - 06/2021 pro obyvatele města Vsetína, kteří jsou ohroženi na trhu práce a sociálním vyloučením.

  Více o projektu zde.
  __________________________

 • 01.01.2018

  Provoz budovy č.p. 3 (Podnikatelský dům Maštaliska) na Horním náměstí ve Vsetíně je realizován za finanční podpory Města Vsetína
  __________________________


› Dokumenty

Náměstí Svobody s novým povrchem i mobiliářem. Otevření 7. listopadu od 15 hodin.

Vsetín, 31.10.2013

Ve čtvrtek 7. listopadu odpoledne se pro veřejnost otevře rekonstruované náměstí Svobody. Zásadní změnou je nahrazení původního nepraktického mlatového povrchu z části dlažbou a z části trávou. Bohatší je oproti původnímu stavu také mobiliář. Občané budou mít při této příležitosti od 15 do 16 hodin možnost ochutnat přímo na náměstí fairtradovou kávu, poslechnout si skupinu Dareband, ale hlavně pohovořit si se starostkou a dalšími zástupci města o plánovaných investičních akcích v následujícím období.
 


 

Ve čtvrtek 7. listopadu odpoledne se pro veřejnost otevře rekonstruované náměstí Svobody, které dostalo svou konečnou podobu na základě výsledků veřejných diskuzí mezi vedením města a občany. Zásadní změnou je nahrazení původního nepraktického mlatového povrchu z části dlažbou a zčásti trávou. Bohatší je oproti původnímu stavu také mobiliář. Podle prvních reakcí občanů se jim opravené náměstí líbí.

Nové náměstí bude pro veřejnost prvně zpřístupněno ve čtvrtek 7. listopadu. Občané budou mít při této příležitosti od 15 do 16 hodin možnost ochutnat přímo na náměstí fairtradovou kávu, poslechnout si skupinu Dareband, ale hlavně pohovořit si se starostkou a dalšími zástupci města. Představeny zde také budou další tři velké investiční projekty, a to revitalizace „Kolonky“, rekonstrukce parku u trati mezi sídlišti Rybníky a Trávníky a již zahájená rekonstrukce koupaliště u průmyslovky na sportovně rekreační areál.

 

 

Původní podoba rekonstruovaného náměstí z roku 2011 vznikla dle návrhu architekta Igora Kovačeviče, který ji dle zadání tehdejšího vedení města pojal jako pietní místo vážící se na památník osvoboditelů. Zvolený mlatový povrch však nebyl funkční, za deště byl bahnitý, za sucha naopak prašný. Občané z tohoto důvodu nešetřili na adresu města kritikou.

„S výslednou podobou nebyla spokojena ani sama radnice, proto jsme uspořádali sérii veřejných diskuzí, z nichž vzešel nový společný návrh, a to vytvořit odpočinkovou zónu, která bude propojena s parkem. Ten pak architekt Kovačevič následně dopracoval,“ uvedla starostka Iveta Táborská.

V létě letošního roku tak kolem náměstí opět vyrostl plot a začaly stavební práce. Nově je nyní plocha náměstí pokryta částečně dlažbou, ostatní plochy jsou zatravněny. Náměstí je obohaceno o nový mobiliář, tedy další lavičky, odpadkové koše, ale i relaxační zónu, skákací pole pro děti a fórum. Světelnou pohodu by mělo zvýšit i bohatší osvětlení mobiliáře, přesněji právě skákacího pole a relaxační zóny.

Cenu provedených úprav se výběrovým řízením podařilo snížit o takřka dva miliony korun oproti tabulkovým předpokladům. Zhotovitelská firma TM Stav, která ve „výběrovce“ zvítězila, za provedené práce od města inkasuje 3,2 milionu korun. V této částce jsou již zahrnuty i více náklady ve výši 390 tisíc korun, které vznikly v průběhu prací.

„Šlo hlavně o navýšení počtu laviček, změnu systému osvětlení a také nový způsob ochrany vysazených stromů,“ vysvětlila starostka Táborská a zároveň dodala: „Vzhledem ke snížení ceny díky výběrovému řízení jsme i přes tyto vícenáklady dosáhli úspor téměř 1,8 milionu korun a plánovaný rozpočet tak nepřekročili.“

 

 

Zpracoval: Jiří Žůrek

Bližší informace: Jana Čadová, pracovník vztahů k veřejnosti MěÚ Vsetín, tel.: 571 491 564, 737 019 667, E-mail: jana.cadova@mestovsetin.cz

 

 


© 2007 - 2021 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s., Webdesign: NOWONET