› Kalendář akcí

 • 01.01.2020

  Konference, semináře, akce

  Na níže uvedené webové stránce Technologického inovačního centra s.r.o. najdete přehled konferencí, seminářů, školení a dalších zajímavých akcí, které se konají v následujícím období.

  www.ticzlin.cz/udalosti
  __________________________

 • 01.07.2018

  Projekt "Mám na to"

  (reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/
  16_052/0009096)

  "Mám na to" je název projektu, který je realizován v období 07/2018 - 06/2021 pro obyvatele města Vsetína, kteří jsou ohroženi na trhu práce a sociálním vyloučením.

  Více o projektu zde.
  __________________________

 • 01.01.2018

  Provoz budovy č.p. 3 (Podnikatelský dům Maštaliska) na Horním náměstí ve Vsetíně je realizován za finanční podpory Města Vsetína
  __________________________


› Dokumenty

Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska - partner pro Vsetín

Vsetín, 15.02.2013

Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s. sídlí na Horním náměstí 3 v budově tzv. Maštalisek od roku 2007. Jejím základním posláním byla podpora a rozvoj podnikatelského prostředí na území města a v jeho okolí. V souvislosti se zrušením Společnosti pro komunitní práci Vsetín o.p.s. se její činnosti rozšířily také na podporu neziskového sektoru a komunikaci s veřejností.


Čím nás agentura v roce 2013 překvapí a osloví, jsme se zeptali ředitele Tomáše Pifky.

 

Jaké jsou hlavní letošní cíle agentury?

V letošním roce půjde o systémovou práci vzhledem k cílovým skupinám, se kterými chceme pracovat. Je to veřejnost, tato činnost byla převzata po SPKP Vsetín o.p.s. v podobě organizačního zabezpečení veřejných diskusí investičních záměrů, setkání s politiky. Jde také o podíl na organizaci osvětových kampaní jako Den Země, Den bariér v nás a kolem nás či 30 dní pro neziskový sektor. Další stěžejní skupinou jsou podnikatelé. Zde bychom chtěli vytvořit fungující komunikační platformu a nalézt společná témata, požadavky a problémy, které by podnikatelé v součinnosti s městem Vsetínem mohli řešit. Budeme klást důraz na tvorbu značky „společensky odpovědná firma“ a také chceme podnikatelům představit model takzvaného firemního dobrovolnictví.

 

Dalším vaším partnerem je město Vsetín. Jaká stěžejní aktivita bude vyvíjena na tomto poli?

Naším největším závazkem vůči městu Vsetín je obhospodařování budovy Maštalisek. To v sobě zahrnuje také pronájem prostor, ať už kancelářských, tak i reprezentačních. Budeme se snažit vytvořit zajímavé balíčky pro potenciální nájemce, naše nabídka bude cílena mimo jiné na advokáty a právníky, kteří mohou dojít na soud takzvaně „v papučích“. V rámci pronájmu reprezentačních prostor chceme vytvořit nabídku, která by byla zajímavá pro organizátory společenských akcí, zejména hudebního charakteru, a také využít tyto prostory k nabídce pro firemní či společenské večírky – málokdo ví, co všechno se v zákoutí Maštalisek skrývá, například malebný vinný sklípek, ve kterém mohou probíhat košty vína.

 

Obě zde jmenované firmy se v minulosti zabývaly tvorbou a realizací projektů. Počítáte s touto činností i nadále?

Určitě počítáme s přípravou, konzultacemi a administrací projektů ucházejících se o evropské zdroje, které budou chtít podat neziskové organizace a podnikatelé v rámci ukončení druhého programovacího období dotační politiky EU. S městem Vsetínem máme dohodu, že se budeme podílet také na přípravách jeho projektů a pokud budou schváleny, budou zaměstnanci agentury tyto projekty realizovat a administrovat.

 

Co byste ještě zařadil do palety činností agentury?

Specifickou oblastí, na kterou bychom se chtěli zaměřit, je větší zapojení a spolupráce města Vsetína a podnikatelských subjektů v rámci rozvoje cestovního ruchu. Chceme se podílet na tvorbě turistických balíčků a marketingu Vsetína. Naše město je vstupní branou na Horní Vsacko, Karlovicko a Hornolidečsko a my se musíme snažit, aby se turisté alespoň na část dovolené zastavili u nás, na Vsetíně. Zde se tak musí propojit zajímavosti, památky a sportovní vyžití spolu s dobrým jídlem a pitím podtržené příjemným a dostupným ubytováním. Ještě specifičtější oblastí je pak problematika sociálního podnikání, které chceme prosazovat a konzultovat i ve spolupráci s krajskou hospodářskou komorou či Zlínským krajem.

 

V čem vidíte přínos agentury pro Vsetín?

Jak jsem zmínil na začátku, chceme se řídit heslem „Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska – partner pro Vsetín. Tím jsou myšleni občané, neziskovky a podnikatelé. Všichni u nás budou mít dveře otevřené, ať už přijdou s připomínkou, námětem či nápadem, jak zlepšit život na Vsetíně. Občany prosím, aby se účastnili diskusních akcí a spolupodíleli se na rozhodování o budoucí podobě města. Ještě nikdy tato možnost nebyla tak velká!


© 2007 - 2021 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s., Webdesign: NOWONET