› Kalendář akcí

 • 01.01.2020

  Konference, semináře, akce

  Na níže uvedené webové stránce Technologického inovačního centra s.r.o. najdete přehled konferencí, seminářů, školení a dalších zajímavých akcí, které se konají v následujícím období.

  www.ticzlin.cz/udalosti
  __________________________

 • 01.07.2018

  Projekt "Mám na to"

  (reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/
  16_052/0009096)

  "Mám na to" je název projektu, který je realizován v období 07/2018 - 06/2021 pro obyvatele města Vsetína, kteří jsou ohroženi na trhu práce a sociálním vyloučením.

  Více o projektu zde.
  __________________________

 • 01.01.2018

  Provoz budovy č.p. 3 (Podnikatelský dům Maštaliska) na Horním náměstí ve Vsetíně je realizován za finanční podpory Města Vsetína
  __________________________


› Dokumenty

Podnikatelé diskutovali se starostkou

Vsetín, 11.12.2012

Vysoká koncentrace podnikatelů a zástupců vsetínských firem byla v pondělí 10. prosince na vsetínské radnici. Uskutečnilo se zde totiž další setkání starostky Ivety Táborské s představiteli podnikatelské sféry. V pořadí druhé setkání v roce 2012 bylo tentokrát zaměřeno na téma územní plán města Vsetína a jeho připravovaná aktualizace.


Setkání s podnikateli organizuje Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska (AERV) v rámci svého projektu nazvaného Vzdělávání, inovace, partnerství.

 

„Smyslem těchto pravidelných setkání se zástupci místních firem, která jsou připravována zhruba v půlročním intervalu, je zejména zapojit je do dění ve městě, představit jim aktuální záměry města a také diskutovat možnosti dalšího rozvoje popřípadě dílčí potřeby a problémy, se kterými se podnikatelé při své činnosti potýkají,“ uvedl Filip Holzmuller z AERV. Jednou z oblastí, která jistě podnikatele působící v našem městě zajímá je i územní plán.

 

 „Naše setkání jsou tematicky zaměřena na strategické cíle města. Připravovaná aktualizace územního plánu je oblast, která se Vsetína úzce dotýká. Je to nejdůležitější dokument města, jež ovlivňuje politiku územního rozvoje. Proto jsme se s podnikateli věnovali i tomuto tématu a představili jsme jim veškeré kroky spojené s tvorbou nového územního plánu,“ vysvětlila starostka města Iveta Táborská a dodala: „Právě nyní poběží lhůta, ve které mohou vznášet své podněty a připomínky, aby potencionální rozvojové záměry firem byly v souladu s návrhy využití ploch v daných částech města.“

 

Územní plán však nebyl jedinou oblastí, o které se diskutovalo. Zástupci přibližně dvaceti firem, mezi nimiž byli například i ředitelé význačných zaměstnavatelů v našem městě - firem Austin Detonator či Indet Safety Systems, se zabývali také tématy dopravy ve městě a okolí či vybraných plánovaných investic města.

 

Podobná setkání by se měla konat i v průběhu příštího roku. Zájmem představitelů města je totiž i nadále udržovat pravidelný kontakt se zástupci podnikatelského sektoru a diskutovat s nimi nejrůznější témata týkající se života ve městě.

 

 

  

 

Tato akce se uskutečnila v rámci projektu V.I.P. – VZDĚLÁVÁNÍ, INOVACE, PARTNERSTVÍ, který je realizován s finančním přispěním Evropské unie prostřednictvím Operačního programu přeshraniční spolupráce SR – ČR 2007 - 2013.

 

  

 

 

 


© 2007 - 2021 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s., Webdesign: NOWONET