› Kalendář akcí

 • 01.01.2020

  Konference, semináře, akce

  Na níže uvedené webové stránce Technologického inovačního centra s.r.o. najdete přehled konferencí, seminářů, školení a dalších zajímavých akcí, které se konají v následujícím období.

  www.ticzlin.cz/udalosti
  __________________________

 • 01.07.2018

  Projekt "Mám na to"

  (reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/
  16_052/0009096)

  "Mám na to" je název projektu, který je realizován v období 07/2018 - 06/2021 pro obyvatele města Vsetína, kteří jsou ohroženi na trhu práce a sociálním vyloučením.

  Více o projektu zde.
  __________________________

 • 01.01.2018

  Provoz budovy č.p. 3 (Podnikatelský dům Maštaliska) na Horním náměstí ve Vsetíně je realizován za finanční podpory Města Vsetína
  __________________________


› Dokumenty

Konference „Firemní inovace v praxi“

Zlín, 05.05.2012

Dne 22. května 2012 se v Podnikatelském inovačním centru ve Zlíně uskuteční konference s názvem "Firemní inovace v praxi". Konference je pořádána v rámci projektu V.I.P. - VZDĚLÁVÁNÍ, INOVACE, PARTNERSTVÍ, který je realizován s finančním přispěním Evropské unie prostřednictvím Operačního programu přeshraniční spolurpáce SK - ČR 2007 - 2013.


Konference se bude zabývat hlavními tématy přímo souvisejícími s cíli projektu, jehož základní snahou je podpora rozvoje podnikatelského a inovačního prostředí v přeshraničním regionu. Smyslem je oslovit subjekty soukromého i veřejného sektoru, poskytnout jim komplexní informace v oblasti podpory podnikání, zavádění inovací a transferu technologií.

 

Cílem akce je také představit Zlínský kraj jako region s inovačním potenciálem, prezentovat konkrétní inovační aktivity vybraných podnikatelských subjektů. Závěr konference pak bude patřit slavnostnímu vyhlášení výsledků soutěže „Inovační firma Zlínského kraje 2012“

 

Přijměte tedy naše pozvání na konferenci, jejíž začátek je naplánován na 18 hodinu v sále školicího a prezentačního centra, který se nachází v budově Podnikatelského inovačního centra, Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín (23. budova areálu Svit).

 

pozvanka_konference.pdf

 

Časový průběh akce včetně detailní programové náplně naleznete v přiložené pozvánce. Vzhledem k omezené kapacitě prostor svou účast prosím potvrďte nejpozději do 17. května 2012 na telefonu +420 573 776 253, +420 734 443 879 anebo emailem na adrese vanek@ticzlin.cz.

 

 

Konference je pořádána v rámci projektu V.I.P. – VZDĚLÁVÁNÍ, INOVACE, PARTNERSTVÍ, který je realizován s finančním přispěním Evropské unie prostřednictvím Operačního programu přeshraniční spolupráce SR – ČR 2007 - 2013.

 

  


© 2007 - 2021 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s., Webdesign: NOWONET