› Kalendář akcí

 • 01.01.2020

  Konference, semináře, akce

  Na níže uvedené webové stránce Technologického inovačního centra s.r.o. najdete přehled konferencí, seminářů, školení a dalších zajímavých akcí, které se konají v následujícím období.

  www.ticzlin.cz/udalosti
  __________________________

 • 01.07.2018

  Projekt "Mám na to"

  (reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/
  16_052/0009096)

  "Mám na to" je název projektu, který je realizován v období 07/2018 - 06/2021 pro obyvatele města Vsetína, kteří jsou ohroženi na trhu práce a sociálním vyloučením.

  Více o projektu zde.
  __________________________

 • 01.01.2018

  Provoz budovy č.p. 3 (Podnikatelský dům Maštaliska) na Horním náměstí ve Vsetíně je realizován za finanční podpory Města Vsetína
  __________________________


› Dokumenty

Projekt Podnikatelský inkubátor Vsetín

Záměrem projektového týmu bylo revitalizovat vybraný objekt na podnikatelský inkubátor kombinovaný s centrem pro transfer technologií, který bude poskytovat služby spojené se zasídlením a rozvojem pro menší a střední firmy domácí, ale i pro nově vznikající společnosti přinášející nové technologie.

Hlavní cíl projektu bylo vytvořit a implementovat do problematického regionu podnikatelské aktivity s vysokou přidanou hodnotou, které vytvoří nová pracovní místa, rozšíří portfolium kvalitních zahraničních a místních společností. Je vytvořeno technické a technologické zázemí podnikatelského inkubátoru ve Vsetíně, který bude podporovat procesy zakládání a rozšiřování malých a střední inovačních firem, s cílem rozšiřovat transfer technologií ve spádové oblasti Vsetínska.

Koncepce služeb poskytovaných v rámci Podnikatelského inkubátoru Vsetín je postavena na synergii mezi službami poskytovanými přímo klientům zasídleným v inkubátoru, ale také na službách poskytovaných firmám v regionu. Služby jsou nabízeny buď přímo personálem inkubátoru nebo prostřednictvím sítě partnerů.

Harmonogram projektu

Projekt „Podnikatelský inkubátor Vsetín“ byl realizovan od 1.10.2005 do 31.5.2008 a byl rozčleněn do dvou základních fází, „investiční“ a „provozní s dotacemi“.

Část „investiční“ se zabývala rekonstrukcí objektu č.p. 3 a 4 (Maštaliska), a přidružených stavebních objektů (parkoviště, přípojky inženýrských sítí, aj) a provozních souborů, kdy vznikou prostory k následnému vykonávání činností a služeb podnikatelského inkubátoru.

Část „provozní s dotacemi“ začala 1.10.2005, kdy vznikla nová pracovní místa k zajištění realizace projektu a k realizaci navržených služeb. Samotný provoz inkubátoru a centra pro transfer technologií byl zahájen v srpnu 2007.

Financování projektu

Celkové náklady: 103,6 milionů Kč
Poskytnutá dotace: 77,7 milionů Kč

Projekt Podnikatelský inkubátor Vsetín byl dotován z programu Prosperita. Tento program realizoval Opatření č. 1.1 Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace, Priority 1. Rozvoj podnikatelského prostředí, Operačního programu Průmysl a podnikání 2004 - 2006.

Umístění projektu

Jako sídlo projektu Podnikatelský inkubátor Vsetín byl vybrán objekt č. p. 3 na Horním náměstí zvaný „Maštaliska“, jedna z mála historických budov Vsetína tvořící jeho výraznou dominantu. Ta spolu s architektonickou hodnotou přestavby přispívá ke zviditelnění projektu tak, aby se stal určitým symbolem konverze Vsetína od zdejšího tradičního zbrojního průmyslu k dalším aktivitám směřujících k moderním oborům, které patří k profilu Vsetína jako moderního „zdravého“ města.

Historie objektu Maštalisek

Původně Panský dvůr z roku 1710 byl na rozdíl od ostatních dřevěných budov v okolí postaven z tvrdého zdiva. V průběhu třech století sloužil jako panský šenk, cholerová nemocnice, škola, solnice, obchod a konírna, podle níž získal i svůj název. Maštaliska v dnešní podobě vznikla roku 1893 podle projektu architekta Michala Urbánka.

Budoucnost objektu Maštalisek

Využitím objektu by mělo být spojení funkce podnikatelského inkubátoru a centra transferu technologií. Podnikatelský inkubátor bude sloužit jako bezbariérové „rozvojové centrum“ a zároveň poskytovat služby novým investorům a místním firmám na bázi „jedněch dveří“.

Využití objektu

 • administrativní prostory
 • konferenční místnosti a učebny
 • kancelářské prostory
 • inovační a vývojové pracoviště
 • nadzemní a podzemní parkoviště ve dvoře

© 2007 - 2021 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s., Webdesign: NOWONET