› Kalendář akcí

 • 01.07.2018
  Projekt "Mám na to"
  (reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/
  16_052/0009096)
  "Mám na to" je název projektu, který je realizován v období 07/2018 - 06/2021 pro obyvatele města Vsetína, kteří jsou ohroženi na trhu práce a sociálním vyloučením.
  Více o projektu zde.
  __________________________
 • 01.01.2018

  Konference, semináře a jiné

  Na níže uvedené webové adrese

  najdete přehled konferencí,

  seminářů, školení a dalších

  zajímavých akcí, které se

  konají v následujícím období.

  inovacnipodnikani.cz/udalosti

   


› Dokumenty

Významné internetové stránky

Na těchto stránkách naleznete odkazy na informace o Evropské unii, strukturálních fondech EU, grantových programech, informace týkající se 7.rámcového programu EU a mnohé další užitečné odkazy.

Zastoupení Evropské komise v ČR
http://www.evropska-unie.cz/

The portal to European Union law
http://europa.eu.int/
http://eur-lex.europa.eu

Portál Evropské unie
http://europa.eu/

Evropská komise
http://ec.europa.eu/
http://europa.eu/index_cs.htm

Euroskop
http://www.euroskop.cz/

Euractiv.cz
http://www.euractiv.cz/

Informační portál o legislativě EU
http://www.cebre.cz/nastope/

Síť EuroInfoCenter – široké spektrum informací o EU pro podnikatele, její struktuře, historii, právu, programech a regionálních projektech pro ČR, vztazích ČR-EU
http://www.euroinfocentrum.cz/

Stálé zastoupení ČR při EU
http://www.mzv.cz/wwwo/?zu=representation.brussels

Evropská informační síť Europe Direct
http://ec.europa.eu/europedirect/index_cs.htm
Informační server Europa
http://ec.europa.eu/geninfo/query/search_cs.html

Fondy Evropské unie
http://www.strukturalni-fondy.cz/
http://www.penize.cz/info/eu/fondy/
http://www.finance.cz/home/firmy/firma_v_eu/dotace_a_granty_z_eu/
Finanční podpory eDotace.cz
http://www.edotace.cz

Community Research an Development Information Service
http://cordis.europa.en

Česká styčná kancelář pro výzkum a vývoj CZELO (AJ i CZ verze)
http://www.czelo.cz/cz

Informační a poradenské centrum pro Strukturální fondy, grantové programy EU a ostatní příležitosti
http://www.egrant.cz

7. rámcový program EU pro vědu a výzkum
http://www.cagi.cz/novinka.php?id=171
http://www.czelo.cz/dokums_raw/clanek-6.RP_versus_7.RP-zmeny_v_RfP.pdf
http://www.czelo.cz/7rp/
http://cordis.europa.eu/fp7/
http://www.6rp.cz/dokums_dokumenty/navrh7RP_334.doc

Evropský patentový úřad
http://www.european-patent-office.org/index.en.php

Mezinárodní obchodní komora
http://www.icc-cr.cz/czech.html

Hospodářská komora ČR
http://www.komora.cz/index.aspx

Česká podnikatelská reprezentace při EU
http://www.cebre.cz/

Centrum pro regionální rozvoj
http://www.crr.cz/

Národní asociace pro rozvoj podnikání
http://www.narp.cz/

Evropský podnikatelský konzultační panel
http://ec.europa.eu/yourvoice/ebtp/

SOLVIT centrum – řešení problémů na vnitřním trhu EU
http://ec.europa.eu/solvit/site/index_cs.htm

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
http://www.unmz.cz/

Czech Trade – česká agentura pro podporu obchodu
http://www.czechtrade.cz/Global

Český normalizační institut
http://www.csni.cz/NP/NotesPortalCSNI.nsf/key/hlavni_stranka?Open

Technologické centrum AV
http://www.tc.cz/

Czechinvest
http://www.czechinvest.org/

Zlínský kraj
http://www.kr-zlinsky.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
http://www.mpo.cz

Asociace inovačního podnikání ČR
http://www.aipcz.cz

České centrum pro podporu inovací
http://www.circ.cz/

Virtuální inovační park
http://www.park.cz/

Technologické inovační centrum
http://www.ticzlin.cz/

Jihomoravské inovační centrum
http://www.jic.cz

BIC Brno
http://www.bicbrno.cz

BIC Ostrava
http://www.bicova.cz

Vědecko-technologický park Ostrava
http://www.vtpo.cz/

JVM - RPIC, spol. s r.o.
http://www.jvmrpic.cz

Regionální rozvojová agentura Východní Moravy
http://www.rra-vychodnimorava.cz

Kredit, v.o.s., ekonomické služby
http://www.kreditvm.cz/

Regionální inovační strategie ve Zlínském kraji
http://www.inovace-zlinskykraj.cz/

Energetické agentury Zlínského kraje o.p.s.
http://www.eazk.cz/


© 2007 - 2019 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s., Webdesign: NOWONET